KALENDER

 • 7/5 Styrelsemöte 17.00
 • 17/5 Seglingskommitte möte 17.00
 • 29/5 Sluten medlemsresa
 • 31/5 – 2/6 Sjötorpsdagar
 • 25/6 Styrelsemöte 17.00
 • 4/7 – 6/7 Big Power Meet
 • 11/7 – 14/7 Bluesfestival i Åmål
 • 21/7 – 12/8 Göta kanal och Vättern
 • 8/8 Hjulafton
 • 24/8 – 25/8 Skärgårdsfest i Spiken
 • 7/9 – 8/9 Speed Art Design i Mariestad
 • 8/9 Museirally Lidköping