PÅGÅENDE PROJEKT

  • Installation av gasspis och ledningssystem
  • Utbyte/lagning av rötskadad bom
  • Anskaffning av skeppsbåt
  • Utbyte av skadade plank på däck och överbyggnader
  • Kapning av järnvägsräls för barlast

 

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA I ARBETET