PÅGÅENDE PROJEKT

  • Installation av gasspis och ledningssystem
  • Utbyte av rötskadad bom
  • Anskaffning av akterbåt