Styrelsens arbete med att förbättra kommunikation ut till medlemmar

Styrelsen är medveten om att kommunikationen ut till våra medlemmar kan avsevärt förbättras, likaså kommunikationen internt. Sen några månader tillbaka arbetar en kommunikationsgrupp just med detta. Det handlar om att ta fram och distribuera lite informationsmaterial till både nya och gamla medlemmar, se över hemsida och andra sociala media mm för att underlätta för medlemmar att ta del av vad som händer med Mina, planerade seglingar och arbetsdagar mm. Vår förhoppning är att detta ska fungera bättre under kommande år 2019. Om Du/Ni har förslag på förbättringar, tveka inte att höra av er om detta, ni kan kontakta ordförande Mikael, vanergaleasenmina@outlook.com eller kassören Bengt vanergaleasenmina@gmail.com med era förslag, eller ringa oss eller besöka Mina.

Ordförande Mikael Larsson

Årsmöte 2018

Årsmöte i föreningen  söndagen den 8 april,  2018,                                      kl. 16.00 i Lidköping.  Plats: Vänermuseet. Lättare förtäring och dryck serveras. Fäst ingen notis vid tidigare datum!!

Varför en söndag? Jo, det är inte så få medlemmar som har en bit att åka till Lidköping. Varför inte i mars, som stadgarna säger? Jo, det beror till en del på sådant vi inte rår över, som revisionen. Men också arbetet med Mina i Sjötorp, som kräver mycket av de få aktiva.

 

Kultur- och fritidsnämndens stipendium

Hej!

Nu är det hög tid att söka kultur- och fritidsnämndens stipendium – Nytt för i år är kultur- och fritidsstipendium för unga mellan 13-25 år. – Läs mer Kultur- och fritidsstipendium. Ansökan senast 1 april via e-tjänst.

Uppvaktning av medaljörer
Uppvaktning sker till medaljörens förening. Junior- eller seniormedaljör i SM, NM, EM, VM och OS, sanktionerade av internationellt idrottsförbund eller svenskt specialidrottsförbund.  Medalj ska ha tagits under perioden 1 oktober 2016 – 31 mars 2018, anmälan till Kultur & Fritid senast 1 april 2018. 

Läs mer Uppvaktning av medaljörer. Utdelning sker under Nationaldagsfirandet i Stadsträdgården (både för stipendiater och medaljörer).

Investerings och renoveringsbidrag                                                       Ansökan om investerings- och renoveringsbidrag kan göras senast  1 maj – OBS nytt datum – och/eller 1 december. Läs mer –Investerings- och renoveringsbidrag.

Med vänlig hälsning/Carina Grimling, föreningshandläggare  Lidköpings kommun. Telefon: 0510-77 02 88. 

E-post: carina.grimling@lidkoping.se                                          www.lidkoping.se

 

 

Kommunseglingar

Vänergaleasen Mina tillsammans med Lidköpings kommun har ett  treårigt avtal om seglingar för grupper av personal och andra
i kommunens verksamheter.

2018 års seglingar är snart ute för bokning

 Bokningar: info@msmina.se         

Lidköping

 

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.