Kommunseglingar

Vänergaleasen Mina tillsammans med Lidköpings kommun har ett  treårigt avtal om seglingar för grupper av personal och andra
i kommunens verksamheter.

2018 års seglingar är snart ute för bokning

 Bokningar: info@msmina.se         

Lidköping

 

påminnelse

Påminnelse

Mina_IngerN - kopia
11 juli. Foto: Inger N.

Vill också påminna de som kanske glömt betala medlemsavgift. Kan man inte jobba aktivt på Mina är ändå det stödet värdefullt!        250:-        BG: 5121-2832

Medlemsträffar

Styrelsen planerar varje år seglingar men vi vill också göra andra arrangemang, medlemsträffar, föredrag eller något annat. Vi ber alla att komma med förslag, om något ni vill ska hända på skutan eller någon annan stans.

Sjöfartens språk

Det mesta av språket i svensk sjöfart har sitt ursprung i det numera ovanligare språket plattyska (niederdeutsch, low-german).

Vissa tidningsskriverier under besöket av ostindiefararen Götheborg III i Vänern fick några av oss på Mina att reagera. Språk är viktigt och i synnerhet på en båt i sjöfart ändå mer. Misstag i trängda lägen kan skapa farliga situationer, s k tillbud och än värre riktiga olyckor. Därför följer här ett urval vedertagna begrepp. (Sjöfartsverket, Sjökultur)

Angöra (make land); från sjön närma sig kusten, vare sig syftet enbart är att få landkänning eller att anlöpa någon hamn där innanför.

Anlöpa (call at, lågty. anlopen); besöka en hamn för lastning, lossning eller annat ärende. Förutsätter att fartyget ankrar på redden, förtöjer vid boj eller vid pollare i land, dvs lägger till vid kaj. Ofta hopblandat med angöra.

Babord (port, portside); kallades före 1884 på engelska larboard – av ladeboard, en lastport som brukade finnas på fartygets ”vänstra” sida. För att undvika sammanblandning med det snarlika men diametralt motsatta starboard skiftades termen ut mot port eller portside, den sida man lade till med. Babord, det fornnordiska bagbord, syftar på att vikingastyrmannen vände bakdelen åt den sidan då han hanterade den åt styrbord belägna styråran. Enligt traditionen skall maskinfolkets hytter ligga på babordssidan. I fråga om vindförhållanden talar man ej om babord och styrbord utan om vridande åt vänster (veering) eller höger (backing).

Back (forecastle, ”fo’c’sle”; lågty/ned. bak, av keltiskt ursprung); Det upphöjda däcket längst för ut. Därunder fanns skansen (även den kallad ”fo’c’sle”), manskapets stinkande, fuktkalla kollektivbostad på ”den gamla goda tiden”. Back är samma ord som i ölback och har inget med baksida att göra.

Båt är ett fartyg under 12 x 4 M.

Fartyg är det officiella begreppet för allt som flyter; från kanoter och sjöflygplan till minsvepare och Very Large Crude Carrier (ej vindsurf, surf) .  

Skepp är ett fartyg från 12 x 4 M.

 På den trevliga sidan Sjömansservice finns mycket mer att läsa. Vi har tagit oss friheten att låna lite men samtidigt kanske kunna sprida lite ljus över sjöfartens språk, gemensamt i hela Nordeuropa.

Skepp och båtar

K-märkta fartyg

Unga Svenska Skutseglares Organisation (USSO)

Skeppsordlista

Kvartsita av Fiskebäckskil

Westkust av Edshultshall, Orust

Atene av Skärhamn

Oskar II av Sjötorp

Sjöfararkusten

Skonaren Ingo

Constantia av Solna

Träskeppsvarvet Gamleby

Skonaren Vega av Gamleby

Hulda av Drottningholm – Fotosidan

K-märkning – Wikipedia

Båtar på Vänern

Väner-/Vättergaleas

Don Carlos

Fallrepet

Sigrid Storråda

Christine af Bro

Skeppsbyggnad i Sideby

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.