Årsmötet 6 april 2016

Vi var ett 20-tal som samlades på Fregatten på Campus Lidköping. Vår styrelsemedlem Mikael Larsson hade ordnat så hans arbetsgivare höll med lokal. Vi tackar också fiket på Campus, som bjöd på kaffe och Mina stod med en fralla.mina_logo (1)

Avgående ordförande tackar för det gångna året. Den nya styrelsen innehåller både nya och nygamla namn, när protokollet är justerat anslås det på hemsidan.

Den som så önskar kan maila Lars Göran för ett exemplar av verksamhetsberättelse, årsredovisning eller något annan information om föreningen.

Vi har nu anlitat en ny revisor som godkänt styrelsens handhavande av medlen. Fredrik Hermansson, som han heter, har tillstyrkt stämmans beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen.

Vi sänder en tacksamhetens tanke till vår tidigare, mångårige revisor, Jörgen Johansson.

Det är en förening som tack vare mycket arbete kan segla hem en hel del slantar som plöjs ner i reparationer och underhåll varje år. Vi har ett nytt avtal med Lidköpings kommun för tre år. När det är undertecknat kommer det också att kunna läsa på sidan.

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.