STYRELSE

Styrelse 2018

Ordförande: Mikael Larsson
Vise ordförande: Björn Svanholm
Sekreterare: Alf Stenbacka
Kassör: Bengt Tullsson
Ledamot: Lennart Wikström
Ledamot: Tony Näslund
Ledamot: Iris Axelsson

Ersättare;
Lars Tranberg
Karl-Johan Berger
Per Albinsson

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.