STYRELSE

Styrelse 2019

Ordförande: Ej vald, övriga ledamöter alternerar som ordförande

Vice ordförande: Mona Johansson

Sekreterare: Alf Stenbacka

Kassör: Bengt Tullsson

Ledamot: Håkan Fredholm

Ledamot: Lennart Wikström

Ledamot: Tony Näslund

Ledamot: Iris Axelsson

Ersättare: Karl-Johan Berger

Ersättare: Lars Tranberg

Ersättare: Leif Andersson