STYRELSE

Styrelse 2021

Ordförande: Bengt Hagström

Vice ordförande: Börje Bergsten

Sekreterare: Solveig Markebo

Kassör: Bengt Tullsson

Ledamot: Karl-Johan Berger

Ledamot: Lennart Wikström

Ledamot: Iris Axelsson

Ersättare: Lars-Göran Nilsson

Ersättare: Mikael Larsson

Ersättare: Lars Tranberg

Ersättare: Lennart Gustavsson