Kategoriarkiv: Sjöfart

Sjöfartens språk

Det mesta av språket i svensk sjöfart har sitt ursprung i det numera ovanligare språket plattyska (niederdeutsch, low-german).

Vissa tidningsskriverier under besöket av ostindiefararen Götheborg III i Vänern fick några av oss på Mina att reagera. Språk är viktigt och i synnerhet på en båt i sjöfart ändå mer. Misstag i trängda lägen kan skapa farliga situationer, s k tillbud och än värre riktiga olyckor. Därför följer här ett urval vedertagna begrepp. (Sjöfartsverket, Sjökultur)

Angöra (make land); från sjön närma sig kusten, vare sig syftet enbart är att få landkänning eller att anlöpa någon hamn där innanför.

Anlöpa (call at, lågty. anlopen); besöka en hamn för lastning, lossning eller annat ärende. Förutsätter att fartyget ankrar på redden, förtöjer vid boj eller vid pollare i land, dvs lägger till vid kaj. Ofta hopblandat med angöra.

Babord (port, portside); kallades före 1884 på engelska larboard – av ladeboard, en lastport som brukade finnas på fartygets ”vänstra” sida. För att undvika sammanblandning med det snarlika men diametralt motsatta starboard skiftades termen ut mot port eller portside, den sida man lade till med. Babord, det fornnordiska bagbord, syftar på att vikingastyrmannen vände bakdelen åt den sidan då han hanterade den åt styrbord belägna styråran. Enligt traditionen skall maskinfolkets hytter ligga på babordssidan. I fråga om vindförhållanden talar man ej om babord och styrbord utan om vridande åt vänster (veering) eller höger (backing).

Back (forecastle, ”fo’c’sle”; lågty/ned. bak, av keltiskt ursprung); Det upphöjda däcket längst för ut. Därunder fanns skansen (även den kallad ”fo’c’sle”), manskapets stinkande, fuktkalla kollektivbostad på ”den gamla goda tiden”. Back är samma ord som i ölback och har inget med baksida att göra.

Båt är ett fartyg under 12 x 4 M.

Fartyg är det officiella begreppet för allt som flyter; från kanoter och sjöflygplan till minsvepare och Very Large Crude Carrier (ej vindsurf, surf) .  

Skepp är ett fartyg från 12 x 4 M.

 På den trevliga sidan Sjömansservice finns mycket mer att läsa. Vi har tagit oss friheten att låna lite men samtidigt kanske kunna sprida lite ljus över sjöfartens språk, gemensamt i hela Nordeuropa.