KOMMITTÉR

Bildande av kommittéer utgör en organisatorisk grund för att få allt praktiskt arbete med MINA så väl fungerande som möjligt.

Sammankallande medlemmar utses normalt vid första ordinarie styrelsesammanträde efter årsmöte.

Seglingskommitté

Sammankallande; 

Sponsorkommitté

Sammankallande;

Bidragskommitté

Sammankallande

Underhållskommitté

Sammankallande;

Säkerhetskommitté

Sammankallande;

Kommunikationskommitté / Medlemskommitté

Sammankallande;

Aktivitetskommitté

Sammankallande;

Ungdomskommitté

Sammankallande;

Representation i olika sammanslutningar

Utses av styrelsen specifikt

 

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.