Minas vänner

Föreningen Vänergaleasen Minas vänners styrelse (2018)         

Ordförande: Mikael Larsson
Vice ordf: Björn Svanholm                                                                              Kassör: Bengt Tullsson                                                                            Sekreterare: Alf Stenbacka
Ordinarie ledamöter: Iris Axelsson, Lennart Wikström  och                    Tony Näslund

Ersättare: Per Albinsson, Lars Tranberg och Karl Johan Berger 

Vänergaleasen Minas vänners ändamål och syfte

  • Bevara och utveckla kunskaper och traditioner vad gäller traditionell segling, sjöfart, sjömanskap och skeppsbyggnad.
  • Ansvara för bemanning, drift och dagligt underhåll av MINA.
  • Bevara fartyget som ett kulturhistoriskt dokument för framtiden.
  • Bedriva verksamhet för såväl unga som gamla samt ge andra möjlighet att anordna kulturella arrangemang ombord.

Föreningen vill vara ett stöd för Vänermuseet och skolans undervisning, med inriktning mot Vänerns natur- och kulturhistoria samt annan ungdomsverksamhet med liknande innehåll.

Kommentera

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.