K-märkning

Mina i Vänersborg, tidigt 1900-tal
Mina i Vänersborg, tidigt 1900-tal

K-märkning

Mina erhöll under 2002, tillsammans med ca 30 andra svenska fartyg, ett bevis på det stora kulturhistoriska värdet. Statens maritima museer har beslutat att Mina besitter de kvalitéer som krävs för att k-märkas.

Kommentera

Ett av världens äldsta segelfartyg vänergaleasen Mina byggdes 1876 på Fågelö gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig.