Styrelsens arbete med att förbättra kommunikation ut till medlemmar

Styrelsen är medveten om att kommunikationen ut till våra medlemmar kan avsevärt förbättras, likaså kommunikationen internt. Sen några månader tillbaka arbetar en kommunikationsgrupp just med detta. Det handlar om att ta fram och distribuera lite informationsmaterial till både nya och gamla medlemmar, se över hemsida och andra sociala media mm för att underlätta för medlemmar att ta del av vad som händer med Mina, planerade seglingar och arbetsdagar mm. Vår förhoppning är att detta ska fungera bättre under kommande år 2019. Om Du/Ni har förslag på förbättringar, tveka inte att höra av er om detta, ni kan kontakta ordförande Mikael, vanergaleasenmina@outlook.com eller kassören Bengt vanergaleasenmina@gmail.com med era förslag, eller ringa oss eller besöka Mina.

Ordförande Mikael Larsson