BIDRAGSGIVARE

Företag och institutioner som lämnat sökta ekonomiska bidrag

  • Riksantikvarieämbetet
  • Sparbanksstiftelsen i Lidköping
  • Lidköpings kommun
  • Sjöhistoriska
  • Alice och Helge Källssons Stiftelse