Besök KBV 032

Vår granne vid kaj

Guidning av befälsperson

Manöverpanel vid babords bryggvinge

Utsikt föröver med oljebekämpningsutrustning

Maskinövervakning

Imponerande maskinrum
Nöjda besökare