Mellan Viken och Forsvik

Foto: Mattias Hallgren, juli 2013