BLI MEDLEM

Föreningen Minas vänner består av ca 150 medlemmar. Vi arbetar helt ideellt för att bevara detta unika skepp. En del av oss träffas och utför arbete på båten samtidigt som vi umgås och har trevligt.  Andra är passiva medlemmar som stödjer föreningen. Under sommarsäsongen arrangerar vi medlemsresor i olika farvatten.

Du är också hjärtligt välkommen att bli medlem. Enklast betalar du in medlemsavgiften via bankgiro och anger ditt namn  adress och telefonnummer och eventuell                      e-postadress. Du kan även använda swish.

När vi tagit emot avgiften skickar vi informationsmaterial och medlemskort. Inbetalning efter den 1 oktober ger medlemskap för nästkommande kalenderår.

Läs gärna mer om MINA på denna hemsida och följ oss på Facebook.

 

 Medlemsavgifter för Minas vänner är:

150:- för ungdom < 20 år
300:- för vuxen medlem
750:- för företag eller organisation
     
Bankgiro:  5181-2832
Swish: 123 088 83 96