SYFTE OCH ÄNDAMÅL

      Vänergaleasen Minas vänners ändamål och syfte

  • Bevara och utveckla kunskaper och traditioner vad gäller traditionell segling, sjöfart, sjömanskap och skeppsbyggnad.
  • Ansvara för bemanning, drift och dagligt underhåll av MINA.
  • Bevara fartyget som ett kulturhistoriskt dokument för framtiden.
  • Bedriva verksamhet för såväl unga som gamla samt ge andra möjlighet att anordna kulturella arrangemang ombord.

Föreningen vill vara ett stöd för Vänermuseet och skolans undervisning, med inriktning mot Vänerns natur- och kulturhistoria samt annan ungdomsverksamhet med liknande innehåll.