STYRELSE

Styrelse 2024 – 2025

Ordförande: Vakant

Vice ordförande: Iris Axelsson 2 år

Sekreterare: Mikael Larsson 1 år

Kassör: Dennis Andersson 1 år

Ledamot: Tony Näslund 2 år

Ledamot: Torsten Kärrbrink Adjungerad 

Ledamot: Per Hellström 1 år

Ersättare: Lars Tranberg 1 år

Ersättare: Nell Fredriksson 1 år

Ersättare: Jenny Thörn 1 år

Ersättare: Ove Andersson 1 år

Revisor: Lars-Göran Nilsson 1 år

Valberedning: Torsten Kärrbrink, Solveig Markebo