STYRELSE

Styrelse 2022

Ordförande: Lennart Gustavsson

Vice ordförande: Börje Bergsten

Sekreterare: Solveig Markebo

Kassör: Bengt Tullsson

Ledamot: Karl-Johan Berger

Ledamot: Lennart Wikström

Ledamot: Iris Axelsson

Ersättare: Lars-Göran Nilsson

Ersättare: Mikael Larsson

Ersättare: Lars Tranberg

Ersättare: Stefan Ericsson