STYRELSE

Styrelse 2022

Ordförande: Olof Svederberg

Vice ordförande: Iris Axelsson

Sekreterare: Solveig Markebo

Kassör: Bengt Tullsson

Ledamot: Börje Bergsten

Ledamot: Orvar Sandelin

Ledamot: Mikael Larsson

Ersättare: Lars Tranberg

Ersättare: Lennart Gustavsson

Ersättare: Karl-Johan Berger

Ersättare: Torsten Kärrbrink