GDPR

Så här behandlar Minas Vänner dina personuppgifter. Mina Vänner är personuppgiftsansvarig och hos Minas Vänner behandlar vi dina personuppgifter som medlem i enlighet med GDPR (General Data Protection).

Medlemsregister
Lagras i molntjänst dropbox, samt lokalt på dator hos enskild styrelsemedlem. Uppgifterna samlas in via ifyllnad av medlemskort eller inbetalning av medlemsavgift via bankgiro, där uppgifterna skrivs in. Det som samlas in är Namn, Adress, Postnummer, Ort, Epost och i vissa fall mobiltelefon (frivillig uppgift). Detta medlemsregister används för att skicka ut inbetalningskort samt information både via snigelpost och e-post. Registervård utföres en gång per år, ca 2 månader efter att inbetalningskort utskickats. Medlem kan när som helst be om att få bli borttagen ur registret, antingen via direktkontakt med styrelsemedlem, eller via e-post vanergaleasenmina@gmail.com eller snigelpost.

Register styrelsemedlemmar
Lagras i molntjänst dropbox, samt lokalt på dator hos enskild styrelsemedlem samt i analogt format ombord Mina. Uppgifterna hämtas från medlemsregistret samt muntlig förfrågan. Det som samlas in är Namn, epost, telefon och mobiltelefon. Detta register används för att underlätta snabb kontakt med styrelsemedlemmar, samt för att medlemmar ska enkelt kunna se vem de ska kontakta i specifika frågor. Registret rensas/ändras efter att konstituerande styrelsemöte hållits varje år. Möjlighet att bli borttagen från registret finns ej så länge man är styrelsemedlem.

Register sponsorer
Lagras i molntjänst dropbox, samt lokalt på dator hos enskild styrelsemedlem. Uppgifterna samlas in då något företag sponsrar föreningen på något sätt. Det som samlas in är företagsnamn, namn på kontaktperson på företaget, epost samt mobil/telefonnummer. Registervård sker en gång om året, inför en ny seglingssäsong. Registret används för att kunna kontakta rätt företag vid inköp av material och offertförfrågningar mm, samt vid sponsringsförfrågningar

Register nycklar
Lagras i molntjänst dropbox, samt lokalt på dator hos enskild styrelsemedlem. Uppgifterna inhämtas när utlämning av nycklar sker. Registret innehåller namn samt vilka nycklar vederbörande fått utlämnat. Registervård sker när någon återlämnar nycklar.

Deltagarlistor seglingar

Register över viktiga kontaktpersoner/Företag
Lagras i molntjänst dropbox, samt lokalt på dator hos enskild styrelsemedlem. Uppgifterna samlas in då något föreningen på något sätt anlitar ett företag. Det som samlas in är företagsnamn, namn på kontaktperson på företaget, epost samt mobil/telefonnummer. Registervård sker en gång om året, inför en ny seglingssäsong. Registret används för att kunna kontakta rätt företag vid inköp av material och offertförfrågningar mm.

Register över aktiva medlemmar

Styrelseprotokoll

Bokföring

Foton på hemsida och andra sociala medier

Foton i bildarkiv

Maillistor styrelsemedlemmar