K-MÄRKNING

Mina i Vänersborg, tidigt 1900-tal

Mina i Vänersborg, tidigt 1900-tal

K-märkning

Mina erhöll under 2002, tillsammans med ca 30 andra svenska fartyg, ett bevis på det stora kulturhistoriska värdet. Statens maritima museer har beslutat att Mina besitter de kvalitéer som krävs för att k-märkas.

Lämna ett svar