HEM

VÄTTERNSEGLINGEN 2019

Efter noga planering lämnade MINA kaj den 21 juli. Förväntans-fulla medlemmar medföljde första etapperna. Sluss efter sluss avverkades och efter passage av nålsögat i Forsvik nåddes Karlsborg. Bland våra medlemmar ingick också ett filmteam som producerade en film om Vättern där även MINA deltog. Vädrets makter var goda och helt enligt plan besöktes hamnar i Askersund, Visingsö, Gränna, Jönköping och Hjo. Våra strandhugg uppmärksammades stort av besökare vid kaj vilket bidrog till att vårt swishkonto fylldes på rejält. Vi förekom också flitigt i både lokal press och i TV. Under resan värvades även nya medlemmar. Alla trivdes och serverades mycket god mat hela tiden. Allt löpte väl ut även om MINA fick några törnar i slussarna. Efter en lyckad seglats på drygt 20 dagar nåddes hemmahamn i Lidköping. Stort tack till seglingskommitte och skeppare.

MINA strävar fram i lugnt vättervatten sommaren 2019

SJÖTORP

En gammal dam som MINA behöver ständigt vård och tillsyn. Även om det inte var akut beslöt styrelsen att torrsätta MINA vintern 2019-2020. Förutom att byta ett mindre antal bord var anledningen också att undersöka skrovet i syfte  att kunna planera framtida underhållsbehov. Denna gång har åtgärden kringgärdats av mycket noggrann planering, budgetering och kostnads-uppföljning. Projektledare är en av våra nya medlemmar, Bengt Hagström. Han har stor erfarenhet av projektarbete och har förutom detta tillfört mycket gott för MINA. Vi hälsar honom varmt välkommen i föreningen.

Täckningen är klar och MINA väntar på kärleksfull omvårdnad