HEM

ÅRSMÖTET INSTÄLLT!!!

Med anledning av den förhöjda risken att sprida av Coronaviruset har styrelsen för Minas Vänner beslutat ställa in det planerade årsmötet den 15 mars 2020. Som stöd för beslutet finns generella råd samt det faktum att möteslokalen inte längre står till förfogande p.g.a. smittorisken.

Hur vi kommer att agera för att få en ny styrelse på plats återkommer vi till i detta forum samt via e-post och Facebook.

SJÖHISTORISKA

Den 11 november tog MINA emot betydelsefulla gäster i Sjötorp. Det var ett tjugotal representanter från Sjöhistoriska museet som tillsammans med sina nya vänner från Vasamuseet, Marinmuseum (Karlskrona) och Järnvägsmuseet (Gävle) gjorde en rundresa och ville bekanta sig med MINA. Efter en sammanslagning heter de samlade museerna numera Statens Maritima och transporthistoriska museer. Efter besiktning av MINA och föredragningar av Bengt Hagström och Lars-Göran Nilsson bjöds det på gofika hos Café Baltazar. Besöket blev mycket lyckat och viktiga kontakter knöts för framtiden.


Bengt Hagström beskriver tekniken med tätning av bord.

SJÖTORP

En gammal dam som MINA behöver ständigt vård och tillsyn. Även om det inte var akut beslöt styrelsen att torrsätta MINA vintern 2019-2020. Förutom att byta ett mindre antal bord var anledningen också att undersöka skrovet i syfte  att kunna planera framtida underhållsbehov. Denna gång har åtgärden kringgärdats av mycket noggrann planering, budgetering och kostnads-uppföljning. Projektledare är en av våra nya medlemmar, Bengt Hagström. Han har stor erfarenhet av projektarbete och har förutom detta tillfört mycket gott för MINA. Vi hälsar honom varmt välkommen i föreningen.

Täckningen är klar och MINA väntar på kärleksfull omvårdnad