HEM

MINA HEMMA IGEN!!!

Onsdagen den 19 maj 2020 stävar Mina efterlängtad in till Lidköpings hamn.

Äntligen!!!!!!

MEDLEMSINFORMATION

2020-05-04

De av valberedningen förslagna, nya styrelsemedlemmarna Solveig Markebo, Ann-Kristin Johansson och Bengt Hagström är adjungerade till styrelsemöten fram till årsmötet. De är med på styrelsemöten utan rösträtt, gamla styrelsen fattar alla beslut. På styrelsemöte nr 4, 2020-04-06, blev ovanstående utsedda att arbeta med föreningens administration, kassa/bokföring, korrespondens mm. De tar fram förslag/beslutsunderlag till sittande styrelse mm.

Föreningens likviditet är mycket ansträngd och styrelsen har tagit fram en budget som visar på betydande underskott. Vi jobbar på att minimera underskottet och har sökt bidrag från flera håll. På styrelsemöte nr 5, 2020-04-20 fattades följande beslut:

Beslut:
Alla medlems/utbildningsseglingar ställs in för 2020, på grund av ekonomin och pandemismittan. Vi ligger vid kaj (förhoppningsvis i Lidköping) och jobbar med underhåll över vattenlinjen och i motorrum, kajuta och salong. Seglen sätts ej.
Detta innebär att vi sparar pengar och sparar skrovet. Denna sommar går åt till att samla pengar till nästa års verksamhet.
Vi kan ha som mål att ordna minst 10 st aktiviteter vid/på Mina för medlemmar (grillkvällar, musik mm) som skall ge överskott och fylla på kassan. Vinterns projekt (mer info om detta kommer senare) har hållit budget och ca 1.500 ideella arbetstimmar har lagts ned i Sjötorp.

Vid besiktningen av skrovet, av professionell båtbyggare, visade det sig att hela skrovet är skört och en omfattande renovering måste planeras inom 2-4 år. I vinter har vi lagat de mest akuta rötskadade partierna. Varje segling frestar på bordläggning, laskar och drevning. Vi måste ”spara” på skrovet tills det stora underhållet kan göras.

Det är tråkiga besked men vi får göra det bästa utav det, förhoppningsvis kan vi träffas och återuppta verksamheten ombord under sensommar/höst.

Har ni några frågor om ovanstående, så hör av er till mig.

Bengt Hagström, 0704-189605

Om någon medlem har möjlighet stötta föreningen med ett ekonomiskt bidrag, litet som stort, är vi oändligt tacksamma. Vårt swish är 123 088 83 96 och bankgiro 5181-2832.

ÅRSMÖTET INSTÄLLT!!!

Med anledning av den förhöjda risken att sprida av Coronaviruset har styrelsen för Minas Vänner beslutat ställa in det planerade årsmötet den 15 mars 2020. Som stöd för beslutet finns generella råd samt det faktum att möteslokalen inte längre står till förfogande p.g.a. smittorisken.

Hur vi kommer att agera för att få en ny styrelse på plats återkommer vi till i detta forum samt via e-post och Facebook.

SJÖHISTORISKA

Den 11 november tog MINA emot betydelsefulla gäster i Sjötorp. Det var ett tjugotal representanter från Sjöhistoriska museet som tillsammans med sina nya vänner från Vasamuseet, Marinmuseum (Karlskrona) och Järnvägsmuseet (Gävle) gjorde en rundresa och ville bekanta sig med MINA. Efter en sammanslagning heter de samlade museerna numera Statens Maritima och transporthistoriska museer. Efter besiktning av MINA och föredragningar av Bengt Hagström och Lars-Göran Nilsson bjöds det på gofika hos Café Baltazar. Besöket blev mycket lyckat och viktiga kontakter knöts för framtiden.


Bengt Hagström beskriver tekniken med tätning av bord.

SJÖTORP

En gammal dam som MINA behöver ständigt vård och tillsyn. Även om det inte var akut beslöt styrelsen att torrsätta MINA vintern 2019-2020. Förutom att byta ett mindre antal bord var anledningen också att undersöka skrovet i syfte  att kunna planera framtida underhållsbehov. Denna gång har åtgärden kringgärdats av mycket noggrann planering, budgetering och kostnads-uppföljning. Projektledare är en av våra nya medlemmar, Bengt Hagström. Han har stor erfarenhet av projektarbete och har förutom detta tillfört mycket gott för MINA. Vi hälsar honom varmt välkommen i föreningen.

Täckningen är klar och MINA väntar på kärleksfull omvårdnad