Resa mellan Åmål och Lidköping

Åmål från sjösidan

Sommarledig besättning