2006

Bilder från de första seglingarna efter restaureringen. 
Foto: Thord och Jörgen Ragnarsson, 
samt Håkan Fredholm och Per Skårstedt.

Lämna ett svar